İŞ BAŞVURUSU


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ


Sayın Adayımız,


İş başvuru esnasında sizinle yapılan mülakatlar sırasında, İş Başvuru Formunda ve bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde genel nitelikli kişisel verilerinizi (örneğin ad, soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, mail adresi, adres bilgileri) ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (örneğin sağlık bilgileri, sabıka kaydı) şirketimizle paylaşmaktasınız. Söz konusu kişisel verileriniz sizi tanımamıza, iş başvurunuzu değerlendirmemize ve sahip olduğunuz özelliklerinize göre şirketimizde sizin için uygun bir pozisyonunun bulunmasında yardımcı olacaktır.


07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin riayet etmesi gereken bazı usulleri düzenlemektedir. KVKK gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve rızanızı alma yükümlülüğü söz konusudur.


Buna göre kişisel verileriniz,ve benzeri amaçlarla alınmakta, kaydedilmekte ve muhafaza edilmektedir.


Yukarıda belirtmiş olduğumuz ve benzeri amaçlar doğrultusunda, kişisel verileriniz tarafınızdan ve şirketimizin diğer personeli aracığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.


Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilenler gibi amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde bulunan ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize aktarılabilmektedir.


Kişisel veri sahibi olarak,Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ik@saritas.com.tr adresi üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz.


Yukarıda

yapılan açıklamalar çerçevesinde bu bilgilendirme metnini okuyup anladığımı ve kişisel verilerimin bu bilgilendirme metninde verilen bilgiler doğrultusunda işlenmesine açık rıza gösterdiğimi beyan ederim

Adım Soyadım:
TC Kimlik Numaram: